Vi opfatter mest gennem synssansen

Gode fotografier er ofte afgørende for, om en sag kan blive præsenteret på bedste vis. Det gælder både kommercielle produkter, som skal præsenteres gennem salgsmateriale, brochurer, artikler og andet, og det gælder alle mulige andre former for information, hvor budskaberne kan understøttes af fotografier.

De fleste mennesker er visuelt indrettede. Det vil sige, at vi opfatter tingene bedst gennem synet. Når vi har set noget, husker vi det bedre, end hvis vi for eksempel har hørt det eller følt det. Man regner med, at omkring 80 % af alle mennesker har synet som den primære sans, og derfor er gode illustrationer og fotos meget vigtige for, hvordan vi opfatter en given information.

Ingen billeder – så ser vi det ikke

I dag er virkeligheden, at vi, hvis vi for eksempel læser en side i en avis, først kigger på fotografier og illustrationer. Så læser vi en overskrift, måske begyndelsen på en artikel, og hvis journalisten er heldig, ender vi med at læse det hele. Måske er det lidt barskt at tale om held her, for det handler jo også om hvorvidt journalisten kan sit fag, og om denne formår at komponere en historie, så den fænger læseren, når først vedkommende er begyndt at læse teksten.

I avisernes første år var de stort set uden illustrationer, men man fandt efterhånden ud af, at budskaberne trængte bedre igennem, når de blev understøttet af billeder. I århundredets begyndelse kom der for alvor billeder i aviserne, og mange fotografer fik stor betydning for, hvordan den brede befolkning opfattede eksempelvis sociale uretfærdigheder, dårlige boligforhold og sociale forskelle mellem de forskellige befolkningslag. En af de fotografer, der stadig huskes fra den tid, er Jacob A. Riis, der omkring begyndelsen af 1900-tallet gennemfotograferede de fattige kvarterer i New York og dokumenterede de utroligt usle forhold, hvorunder de fattige immigranter måtte leve deres liv.

Man kan sige, at med fotografiets fremvækst i nyhedsmedierne, fik datiden øje på ting, som de før måske nok kunne læse, men reelt ikke forstå. Når vi ikke ser tingene, opfatter vi dem ikke, og fotografiet kom dermed til at spille en overordentlig stor rolle i, hvordan folk oplevede det samfund, de var en del af.

Fotos er overalt

I dag kan vi ikke åbne en tryksag, gå på internettet, eller bevæge os ud i byrummet, uden at vi mødes af fotografier. Fotografier er overalt og tjener til at fremme salg, oplyse eller agitere, eller de fungerer i et kunstnerisk rum, hvor fotografiet ikke blot bliver dokumentation, men bliver til moderne kunst.

Fotografiet er med til at definere mange menneskers opfattelse af tilværelsen, samt ikke mindst af sig selv. Folk, der på en eller anden måde føler sig anderledes end flertallet, kan føle sig konfronteret af normaliteten, når de konstant møder den i form af kærestepar på modeplakater i udhængsskabene ved busstoppestederne. Den gode fotograf spiller en rolle i arbejdet med at inkludere alle mennesker i samfundet, for eksempel ved at bruge deres fotografiske evner til at vise mangfoldigheden og nødvendigheden af inklusion, så alle føler, de har en position i helheden.

For den professionelle fotograf er der mange muligheder for at præge udviklingen i samfundet. Nogle af avisernes bedste fotografer hyldes næsten som helte, når de vender hjem fra endnu en rejse til et konfliktområde på jorden, og mange er også deres position bevidst og bruger fotografiet til at påvirke folk i den retning, de gerne vil.